anita mustafa

1. Pre-Show: Kandidatin Anita Mustafa ist raus!

Miss Schweiz 2013 1. Pre-Show: Kandidatin Anita Mustafa ist raus!

Nicht ohne ihre Haustiere

Miss Schweiz 2013 Nicht ohne ihre Haustiere

Die Leseratte: Anita Mustafa - ausgeschieden

Miss Schweiz 2013 Die Leseratte: Anita Mustafa - ausgeschieden