miss earth schweiz 2014

Shayade Hug Miss Earth 2014

Nachwuchs für die Ex-Miss-Earth Shayade Hug ist schwanger!

Miss Earth Schweiz 2014 Kandidatinnen

Miss Earth Schweiz Diese Kandidatinnen wollen Djoa Strassburgs Titel