Peking

Die Kempinski-Kugel

Sunrise Kempinski Hotel Peking Die Kempi-Kugel an der Chinesischen Maur

Lobby des Eclat Hotel in Peking

Pekings boomende Kunstszene Moderner Kunst-Eclat in Peking