Vincent Gross

Vincent Gross Maite Kelly

Heisser Flirt Bei Maite Kelly kriegt Vincent Gross Gänsehaut

Vincent Gross (Youtube) ESC 2016 Entscheidungsshow

«Luca Hänni hat mir viel Glück gewünscht» Vincent Gross will für die Schweiz an den ESC